Evvelâ kollar dirseklerden biraz yukarıya kadar sıvanır, sonra mümkünse kıbleye karşı ve yüksek bir yere oturulur. “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir ve “Eûzübillâhimineşşeytanirracîm, bismillâhirrahmânirrahim” okunur.

1 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır, parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir, parmaklarda yüzük varsa oynatılır ve yüzüğün altının yıkanması sağlanır.

* Elleri yıkarken şu dua okunur.
d1 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım

“Elhamdü lillâhi’llezi ceale’l-mâe tahûran ve’l-İslâme nûran…”
“Suyu temizleyici, İslâm’ı da nûr kılan Allah’a hamdolsun…”

2 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır. * Ağıza su verirken şu dua okunur.
d2 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım
“Allahümme e’inni alâ tilâveti’l-Kur’an ve zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike…”
“Ey Allah’ım, Kur’an okumak, seni zikir ve sana şükür etmek, sana olan ibadeti güzelleştirmek hususlarında bana yardım et!..”
3 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım

Yine sağ avuca ayrı ayrı su alınarak buruna üç kere su çekilir ve sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

* Burna su verirken şu dua okunur.
d3 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım
“Allahümme erihnî râihate’l-Cenneti velâ turihnî râihate’n-nâr…”
“Allah’ım, bana Cennet kokusunu duyur, Cehennem kokusunu hissetirme!”

4 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

* Yüzü yıkarken şu dua okunur.
d4 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım
“Allahümme beyyid vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh..”
“Allah’ım, yüzlerin kiminin ak, kiminin kara olduğu o günde, benim yüzümü ak çıkar!”

5 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım

Önce sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır, yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

* Sağ kolu yıkarken şu dua okunur.
d5 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım
“Allahümme a’tinî kitâbî biyemînî ve hâsibni hisâben yesîrâ…”
“Allah’ım, kitabımı sağımdan ver, hesabımı da kolay eyle!”

6 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım Sonra sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. * Sol kolu yıkarken şu dua okunur.
d6 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım
“Allahümme lâ tu’tinî kitabî biyesârî velâ min verai zahrî…”
“Allah’ım, kitabımı solumdan ve arkamdan verme.”
7 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

* Başı meshederken şu dua okunur.
d7 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım
“Allahümme Ezillenî tahte zilli arşike yevme lâ zılle ilâ zıllü arşik…”
“Allah’ım, Arş’ın gölgesinden başka gölge olmadığı günde, beni Arş’ın gölgesinde gölgelendir…”

8 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım

Yine, eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; Sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

* Kulakları meshederken şu dua okunur.
d8 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım
“Allahümme’c alnî mine’llezîne yestemiûne’l-kavle feyettebiûne ahseneh…”
“Allah’ım, beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle…”

9 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım

Kalan üç parmağın dışı ile de boynun arkası meshedilir.

* Boynu meshederken şu dua okunur.
d9 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım
“Allahümme a’tik rakabetî mine’n-nâr…”
“Allah’ım, boynumu Cehennem ateşinden âzâd eyle!…”

10 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım

Önce sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

* Ayakları yıkarken şu dua okunur.
d10 300x69 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım
“Allahümme sebbit kademeyye alâ’s-sırati yevme tezillu fîhi’l-akdâm…”
“Allah’ım, ayakların sırat üstünde kaydığı günde, ayaklarımı sırat üstünde sabit eyle, kaydırma!..”

11 Abdestin Alınışı Resimli Anlatım

Sonra, sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Abdest bitince ayata ve kıbleye karşı Kelime-i Şehadet okunur.

Etiketler: